Piotr Skiba

Piotr Skiba (ur. 1980 we Wrocławiu) — wrocławski artysta posługujący się następującymi środkami twórczymi: film, instalacja, performance, obiekty artystyczne, fotografia i malarstwo. W roku 2006 ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Od 2014 pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie jako wykładowca w Pracowni Rysunku II.

W swojej twórczości Skiba porusza problematykę alienacji we współczesnym społeczeństwie. Osamotnienie wynika z tego, że jednostka nie potrafi osiągnąć oczekiwanego przez otoczenie sukcesu, a co za tym idzie zdobycia odpowiedniego prestiżu. Artysty nie interesuje jednak sama kwestia robienia kariery, ale tego, jak poczucie klęski, a następnie zmarginalizowania, wpływa na ludzką egzystencję. Skiba tworzy za pomocą cykli prac, powstających często na przestrzeni kilku lat, w których łączy ze sobą różne techniki, takie jak malarstwo, fotografia, tworzenie obiektów oraz performance. Głównym jego chwytem artystycznym jest tworzenie napięcia pomiędzy dosłownością i namacalnością przekazu a elementem gry, jaki w nich się odbywa, co powoduje, że artysta przenosi na widza emocje, a także postawy etyczne, które są podstawą jego działania.

Prace artysty były pokazywane na następujących wystawach indywidualnych (wybór): Honky (Whitebox Art Center, Nowy Jork 2014), Man, that negro stole my show! (The Old Truman Brewery, Londyn 2014), Vulgar Display Of Power (Muzeum Współczesne Wrocław, 2013), Teabagging (Galeria Leto, Warszawa 2013), Sausage hero (BWA Awangarda, Wrocław 2012), Heute bin ich der grösste Galeria Entropia, Wrocław 2011), Between White Modernism and Black Baroque: edycja pierwsza (White Modernism, BWA Studio, Wrocław 2008) i druga (The Black Baroque, BWA Design, Wrocław 2009), Storytellers (pierwsza i druga edycja: Galeria Entropia oraz II Festiwal Opowiadania, Wrocław 2007).

Brał także udział w wystawach zbiorowych (wybór): XIV Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty (Wrocław 2014), Ruptures & Convergences (KUAD Gallery, Stambuł 2014), Pełnia sztuczna (Muzeum Współczesne Wrocław, 2012), Jądro ciemności (Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin 2012), Ultima Thule (BWA Studio, Wrocław 2011), Schöne Spiele. Recykling the iron curtain, (Kuhlhaus, Berlin 2011), House of Change (Europejski Konkres Kultury, Wrocław 2011), VII Konkurs im. Eugeniusza Gepperta i VI Krajowa Wystawa Malarstwa Młodych (BWA Awangarda, Wrocław 2005).

Nagrody i stypendia (wybór): nominacja do Nagrody wARTo (2011), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005), Nagroda firmy NETIA S.A. w 7. Ogólnopolskim Przeglądzie Młodego Malarstwa im. E. Gepperta, (BWA Awangarda, Wrocław 2005) i Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia (1998).

Jakub Zarzycki